Danmark har tabt den grønne klima-førertrøje

Den danske klimaindsats er dumpet for tredje år i træk, og det er nu tid til at trække i klima-arbejdstøjet. Sådan lød kritikken fra formand for KNX National Group Denmark, David Toftlund, ved årets generalforsamling.  

Det var med spænding, at David Toftlund, formand for brancheorganisationen KNX National Group Denmark, åbnede den seneste rapport fra Klimarådet. Men efter at have læst den, var det med tristhed, at han lukkede den igen.

»Det er tredje år i træk, at vores danske klimaindsats dumper. Hvis man dumper tre gange på en videregående uddannelse, skal man nok læse noget andet. Men den luksus har vi ikke, når det gælder klimaet,« siger David Toftlund.

Han har i et stykke tid været bevidst om, at det ambitiøse danske mål om at reducere vores udledning af drivhusgasser frem mod 2030 med 70 procent, har en betydelig risiko for at mislykkedes.

»Men det overraskede mig at læse, at det nu ser ud til, at Danmark stadig mangler en robust plan for at nå EU’s mål på 50 procents reduktion. Så på trods af vores vindmøller, vores klimalove og vores label som grønt foregangsland, er det måske på tide, at vi afleverer den imaginære grønne klima-førertrøje og i stedet ser at komme i klima-arbejdstøjet,« siger David Toftlund.

KNX er en del af svaret på den grønne omstilling

En af de måder, danskerne kan komme i arbejdstøjet på, er ved at reducere energiforbruget. Det er stadig den mest effektive måde at sænke CO2-udledningen på. Da bygninger står for cirka 40 procent af energiforbruget, ligger der et kæmpe optimeringspotentiale i at få installeret intelligent bygningsstyring, der kan styre, overvåge og kontrollere forbruget af blandt andet varme, ventilation og belysning. Her kan KNX-teknologien spille en væsentlig rolle i at få nedsat energiforbruget og dermed CO2-udledningen.

KNX National Group Denmark har dykket ned i de verdensmål, som FN har identificeret som rettesnor for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Brancheorganisationen har udvalgt tre verdensmål, som er blevet konkretiseret og italesat i forhold til det arbejde, der udføres i KNX-regi. De er:

  • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 13: Klimaindsats

»Der er flere gode grunde til, at vi har taget netop de verdensmål til os. Men først og fremmest handler det om, at vi med en tilgængelig teknologi som KNX på mange måder føler os forpligtiget til at yde vores bidrag til en mere bæredygtig udvikling,« siger David Toftlund.

De tre mål ligger tættest på den indsats, KNX National Group Denmark selv står for, og på det arbejde som brancheorganisationens mange medlemsvirksomheder udfører i det daglige.

»Fordi vi som brancheforening har en bred kontaktflade i den danske el-industri, kan vi derfor medvirke til at styrke den grønne omstilling inden for vores felt,« siger David Toftlund.

KNX kan medvirke til store energibesparelser   

Mange bygninger i Danmark kan – og bør – opgradere installationerne til mere tidssvarende løsninger, og de, som allerede har intelligent bygningsstyring, skal hjælpes til en bedre udnyttelse af den mulige energioptimering. Det vil medføre enorme besparelser på energiforbruget, helt i tråd med det første udvalgte verdensmål, der handler om industri, innovation og infrastruktur.

»Uden at inddrage moderne teknologi i både opførsel og drift af bygninger, kommer vi ikke i mål, hverken med de danske eller de globale CO2-reduktionsmål. Her er KNX en af nøglerne til begge dele,« fastslår David Toftlund.

Det andet udvalgte verdensmål handler om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Den bæredygtige by er afhængig af smart styring af energiforbrug i bygninger, og her er KNX redskabet, der kan samle monitorering, data og styring af alle enheder.

»På den måde kan KNX være med til at sikre, at den nødvendige udbygning af klodens megabyer kan ske på en smartere og mere energiansvarlig måde,« siger David Toftlund.

’Klimaindsats’, som er det tredje udvalgte verdensmål, er en naturlig forlængelse heraf, hvor den bæredygtige by er afhængig af smart styring af energiforbrug i industri, infrastruktur og bygninger. Her er KNX redskabet, der samler monitorering, data og enhedsstyring, som vil sikre et mindre CO2-udslip.

»Så KNX-standarden rummer nogle unikke og nærmest uendelige muligheder for at sænke bygningernes energiforbrug – og dermed CO2-udledningen – og holde det på et minimum ved at styre driften af eksempelvis opvarmning, aircondition, solafskærmning, ventilation og lys fra en fælles brugerflade,« fastslår David Toftlund.

Om KNX National Group Denmark

KNX National Group Denmark er et fagligt fællesskab for KNX-professionelle i Danmark – alt fra producenter og distributører til rådgivere og leverandører. Vores medlemmer dækker hele værdikæden inden for intelligent bygningsautomation og tæller både små lokale virksomheder og store, internationale korcerner samt uddannelsesinstitutioner.Fælles for vores medlemmer er overbevisningen om, at KNX-teknologien baner vejen for fremtidens intelligente og bæredygtige bygningsdrift. Sammen arbejder vi for at udbrede kendskabet til KNX i Danmark. Derfor organiserer og koordinerer KNX National Group Denmark nationale arrangementer, udstillinger og seminarer.KNX National Group Denmark er en del af KNX Association, den globale organisation for KNX-standarden, der har nationale netværk i over 40 lande og mere end 75.000 partnere i 164 lande på verdensplan.