Effektiv og intelligent

Bygninger, der er energieffektivt planlagt og drevet, er ikke længere unikke. Selv beskrivelsen ”en intelligent bygning” begynder at miste sin eksotiske klang. Begge tendenser er i øjeblikket ved at revolutionere den stadig mere ambitiøse arkitektur og dermed udstikke kursen i den verdensomspændende kamp mod klimaforandringerne.

Under opførelsen af en bygning såvel som til driften af den anvendes der store mængder energi, og derfor er målrettet brug på dette område særdeles nødvendigt og effektivt. Det betyder ikke nødvendigvis, at det endelige mål skal være et ”nulenergihus” – alene et intelligent netværk mellem alle enheder i et komplet decentraliseret system medfører store besparelser.

KNX og Verdensmålene

Ubegrænsede muligheder

Netværket med alle elektriske funktioner samlet i et enkelt installationsbussystem giver mulighed for optimal koordineret styring. Driften af eksempelvis opvarmning, aircondition, lys og persienner kan tilpasses de ydre klimaforhold og styres fra en fælles brugerflade. Energiforbruget holdes dermed på et minimum.

Da alt elektrisk drevet udstyr og installationer fleksibelt kan kombineres med hinanden og styres af sensorer forskellige steder i bygningen, betjeningspaneler eller via offentlige netværk (telefon, internet), åbner dette næsten ubegrænsede muligheder inden for design og komfort.

Her bliver der brug for designerens kreativitet for at bringe målet om at skabe udtryksfuld og spændende arkitektur, der både er miljøvenlig og rentabel, tættere på. Én ting står klart: Vi styrer klimaforandringerne!

Energibesparelser med KNX

  • Op til 40 procent med solafskærmning
  • Op til 50 procent med individuel rumstyring
  • Op til 60 procent med belysningskontrol
  • Op til 60 procent med ventilationskontrol

Bæredygtigt design med KNX

Der er nærmest ubegrænsede muligheder for design inden for belysning, højere energieffektivitet og reducerede livscyklusomkostninger på baggrund af den verdensomspændende KNX-standard til styring af hjemmet og bygningen.

Uanset om det er i Terminal 5 i Heathrow lufthavn (se case) eller et ambitiøst hus ved Zürichsøen, gør en ensartet standard for styring af forskellige enheder i en bygning implementeringen af innovative og komplekse arkitektoniske ideer meget enklere. Fejlfri og tværfunktionel netværksdrift samt økonomisk optimeret anvendelse af energi er vigtige kriterier for disse bygningers omkostningseffektivitet.

Bæredygtigt design med KNX

Der er nærmest ubegrænsede muligheder for design inden for belysning, højere energieffektivitet og reducerede livscyklusomkostninger på baggrund af den verdensomspændende KNX-standard til styring af hjemmet og bygningen.

Uanset om det er i Terminal 5 i Heathrow lufthavn (se case) eller et ambitiøst hus ved Zürichsøen, gør en ensartet standard for styring af forskellige enheder i en bygning implementeringen af innovative og komplekse arkitektoniske ideer meget enklere. Fejlfri og tværfunktionel netværksdrift samt økonomisk optimeret anvendelse af energi er vigtige kriterier for disse bygningers omkostningseffektivitet.

International Uniform Standard

Standardiserede elektroniske installationer alene kan kun opfylde disse krav i et vist omfang, samtidig med at de kræver øget arbejds- og materialeinput. Bygherrer og investorer vælger derfor i stigende grad bolig- og bygningssystemteknologi baseret på den internationale KNX-standard.

Ved hjælp af tværfunktionelle sensorer og aktuatorer kan varme-, klima- og sikkerhedsinstallationer betjenes i et praktisk, omkostningseffektivt og yderst fleksibelt netværkssystem, som kan udvides når som helst.

KNX’s teknologi til boliger og byggeri revolutionerer allerede i dag byggeriets traditionelle leverandører. Det bliver understreget af en øget implementering i både nye og renoverede bygninger. Industrielle, erhvervsmæssige, offentlige og private ejendomme er blevet udstyret med denne teknologi i over 15 år.

Fleksibilitet i anvendelsen

Driftsfasen og fremtidige ændrede pladsbehov bliver ofte ikke taget med i planlægningsfasen af et nybyggeri eller en renoveringsopgave. Denne uagtsomhed kan hurtigt blive dyr, da efterfølgende ændringer normalt indebærer enorme omkostninger. Det er her, KNX-standarden giver en høj grad af fleksibilitet – bussystemet kan omprogrammeres enkelt og med få udgifter. En ejendom kan derved hurtigt optimeres til at imødekomme nye krav eller helt nye anvendelsesformer.

Systemets styrker

I drift er KNX-systemets styrker tydelige: Højere driftssikkerhed, næsten ubegrænsede muligheder for bygningskontrol, opfylder stigende kommunikationskrav, eller i forhold til sikkerhed og energieffektivitet. KNX løser problemer med reduktion af energibehov intelligent, med den individuelle rumstyring af opvarmning og aircondition som mål. KNX regulerer og styrer temperaturer i forbindelse med individuelle rum og tidsperioder. I ubrugte rum reduceres temperaturen, hvilket resulterer i maksimale energibesparelser.

Belysning og solafskærmning arbejder også sammen: Enten blokerer persiennerne solen for at forhindre, at rummet overophedes, eller også tillader de solens varme at opvarme rummet for at spare termisk energi. På samme måde vil belysningen blive reguleret afhængigt af afskærmningens position. Placeringen af vinduerne, hvorvidt de er åbne eller lukkede, og antallet af personer i rummet vil også påvirke styringen af såvel temperaturkontrol som belysning.

Også sikkerhedssystemer integreret i bygningsstyringen kan installeres via KNX. Via bussen vil det blive angivet, om døre eller vinduer er lukket, om udstyr er slukket, hvis der er uønskede gæster i bygningen, eller hvis der skulle være udbrudt brand.

Hurtig problemløsning og ROI

Ud over at blive brugt til styring af belysning, solafskærmning, opvarmning, lyd/video, måling, sikkerhed og energistyring, kan KNX også implementeres i bygningens interne kommunikationssystem. Alle relevante bolig- og bygningstilstande bliver angivet på skræddersyede berøringsfølsomme paneler. Derudover kan data overføres eksternt via en brugerflade til et overordnet kontrolsystem målrettet sikkerheds- eller vedligeholdelsestjenester. Problemer eller nedbrud kan derfor hurtigt løses.

Derudover reducerer KNX ledningskravene og den forbundne brandrisiko. Busteknologien kan implementeres korrekt fra starten og hurtigt tjene omkostningerne ind. Investeringen alene kan afskrives efter en kort periode som følge af reducerede energi- og driftsomkostninger, øgede indtægter fra husleje, ekstra komfort og optimal sikkerhed. Højere omkostningseffektivitet med højere udbytter resulterer i øgede markedsmuligheder – specielt ved videresalg.

En international organisation

Bag KNX’s bolig- og bygningssystemteknologi står KNX Association med over 150 medlemsvirksomheder. Denne store producentforening sikrer en bred vifte af tilgængelige produkter, som er 100 procent kompatible.

Alle produkter, der bærer KNX-logoet, er akkrediteret i henhold til ensartede tekniske og kvalitetsmæssige retningslinjer, der er fastsat af KNX Association. Det gør KNX unik sammenlignet med andre bussystemer. Ligeledes står KNX for løbende videreudvikling af fremtidige installations- og udstyrsserier samt for videreuddannelse af specialister inden for branchen.

Case: Heathrow Airport

Terminal 5 i Heathrow lufthavn ved London er designet til at håndtere mere end 30 millioner passagerer om året. Infrastrukturen skal derfor være godt oplyst og sikkert vedligeholdt. Efter en omhyggelig evaluering besluttede selskabet bag terminalen at bruge KNX til bussystemet, der tilbyder sikkerhed, stabilitet og interoperabilitet.

Læs hele casen