KNX er stadig uundgåeligt

Mandag 18. marts 2024 holdt KNX National Group Denmark generalforsamling. Det følgende er årets formandsberetning, som er skrevet af den nytiltrådte formand John Hegelund.

For et år siden stod vores daværende formand, David Toftlund, her på generalforsamlingen og talte om, hvordan Danmark – i hans optik – havde tabt den grønne klimaførertrøje. I stedet var det tid til at trække i klima-arbejdstøjet, og det billede har – set fra min stol – på ingen måde ændret sig siden da.

Byggesektoren tegner sig stadig rundt regnet 40 procent af det globale energiforbrug og det deraf følgende CO2-udslip, hvoraf driften er en kæmpe post på regnskabet.

Derfor er energioptimering og -effektivisering som en del af vejen til en mere bæredygtig drift af disse mange millioner kvadratmeter – og her taler jeg bare om Danmark. Gennemsnitsdanskeren har ifølge Danmarks Statistik godt 54 kvadratmeter bolig til rådighed, andelen af dem, der har KNX, er forsvindende lille.

Dertil kommer alt, hvad der hedder erhvervsbyggeri og offentlige bygninger – endnu flere millioner kvadratmeter, som skal energieffektiviseres de kommende år. Og det er ikke bare noget, vi siger her i gruppen, bare spørg den danske europaparlamentariker Niels Fuglsang.

Som chefforhandler for Direktivet for Energieffektivisering har han repræsenteret Europa-Parlamentet i stribevis af maratondebatter med medlemslandene omkring EU’s klimamål på energiområdet. Det er forhandlinger, hvor de enkelte decimaler i målsætningen kan sætte gang i tusindvis af renoveringer, energisyn eller fjernvarmeprojekter i EU’s medlemsstater, som han har sagt til Politiken.

I KNX National Group Denmark kan vi derfor kun støtte op om arbejdet med at gøre målsætningerne så ambitiøse som muligt. EU’s klimamodeller er nemlig helt centrale for, hvordan lovgivning skrues sammen, og jo stejlere krav, der kommer den vej fra, jo mere vil en teknologi som KNX blive relevant – til glæde for alle parter.

Kravene til mere energieffektive bygninger kommer ikke kun fra EU, men også det opdaterede Bygningsreglement, BR18. Her er bygningsautomatik til styring af de tekniske anlæg en del af paragrafferne, og løsningerne skal installeres i de omfattede bygninger inden udgangen af 2025.

Deri ligger et stort potentiale for vores medlemmer til at udbrede teknologien og de mange fordele, der følger med for både energiforbrug, klimaaftryk og brugernes velbefindende.

Vigtigt med flere tutorer på erhvervsskolerne

2023 var et begivenhedsrigt år for KNX National Group Denmark. Vi havde både et flot event i foråret og ikke mindst den helt store KNX-dag i oktober med over 100 deltagere. Her fik vi blandt andet ny viden om lys gennem otte nedslag i hverdagen fra Anne Bay, der er civilingeniør med speciale i lys og belysning.

Hun fortalte eksempelvis om, hvordan smart dynamisk belysning vinder indpas, både i private hjem, hvor komforten er i højsædet, og i sundhedssektoren og på kontorer, hvor såvel energibesparelser og kontrol af farvetemperatur er vigtige prioriteter.

Vi har fået uddannet flere tutorer på de danske erhvervsskoler – jeg er selv en af dem – og det er positivt at opleve, at der generelt har været en række undervisere fra erhvervsskolerne på de forskellige KNX-kurser.

På den måde har bestyrelsens strategiske fokus på at sikre rammerne for, at erhvervsskolerne har kunnet styrke det faglige niveau yderligere i forbindelse med deres undervisning i KNX på elektrikeruddannelsen, haft effekt.

Og det er en vigtig pointe, fordi når det kommer til rådgivning af konsulenter og el-installatører må vi erkende, at KNX’s stærke muligheder for at optimere også stiller krav til kompetencer og kendskab til teknologien.

For en lang række mindre installatørforretninger kan det være udfordrende at sikre såvel mandskab og tilstrækkeligt med opgaver til at opretholde medarbejdere med stærke KNX-kompetencer. Da kravene samtidig går mod mere automatik i opgaver og udbud, er det vigtigt ikke kun at få udbredt kendskabet til teknologien, men også række ud og hjælpe installatørerne.

Derfor barsler vi i bestyrelsen med et rådgiverkoncept, hvor vi tilbyder at klæde installatørerne bedre på til fremtidens opgaver. Det samme gælder eksempelvis rådgivere i de rådgivende ingeniørfirmaer, der også har brug for jævnligt at blive opdateret på den nyeste udvikling. Det er to af de fokusområder, vi har i 2024.

2024 kommer også til at byde på et gensyn med El & Teknik-messen i Odense her til maj, hvor vi igen er repræsenteret med en stand. Her ser vi frem til at møde medlemmer og de aktører i el-branchen, der gerne vil være klogere på fremtidens grønne bygningsautomation.

Det gode rygte kommer længere ud

På internationalt plan har det forgange år set KNX blive en del af langt flere multibrugerenheder (MDU’er – altså lejlighedskomplekser), hvilket er både imponerende og lovende for fremtiden. Moderne MDU’er er på mange måder ret ens, og det er stort set også det samme sæt KNX-produkter, der bliver installeret igen og igen.

På den måde er KNX virkelig modnet som løsning hos ejendomsudviklerne i boligbranchen. Det er særdeles værdifuldt som blåstempling af både produkterne, kommunikationsprotokollen og ikke mindst de specialister, der designer og installerer systemerne.

Med andre ord, så er KNX’ gode rygte ved at nå længere ud i branchen, fordi flere og flere aktører ved, at KNX løser problemer, passer ind i diverse æstetiske rammer, og at løsningerne fungerer og gør det, de er designet til at gøre.

Den udvikling vil vi i KNX NG Denmark naturligvis gøre, hvad vi kan, for at understøtte herhjemme og generelt gennem vores engagement i KNX Association.

På de interne linjer har 2023 budt på et formandsskifte, idet David Toftlund er trådt tilbage med udgangen af december efter fire på posten, hvilket bunder i et jobskifte fra Schneider Electric til en virksomhed uden for KNX-verdenen.

Herfra skal der lyde en stor tak til David Toftlund for det store engagement og de mange timer, han har lagt i foreningens arbejde. Jeg takker for tilliden i at blive valgt som hans afløser og ser meget frem til at fortsætte hans stærke arbejde.