KNX National Group Denmark vælger ny formand

John Hegelund fra ABB A/S er ny formand for KNX National Group Denmark, hvor han afløser David Toftlund på posten. Bidraget til den grønne omstilling står øverst på dagsordenen.

KNX National Group Denmark har afholdt generalforsamling, og ved den lejlighed blev John Hegelund valgt som foreningens nye formand. Han afløser David Toftlund, der har forladt Schneider Electric til fordel for en virksomhed uden for KNX-verdenen.

John Hegelund sidder som Product Marketing Specialist Electrification – Smart Buildings i ABB A/S, og ser frem til at bruge sin ekspertise til at styrke KNX’ position på det danske marked. Det skal ske med den bæredygtige omstilling som det helt centrale element.

»KNX er i vores øjne en uundgåelig teknologi for at optimere på de 40 procent af det globale energiforbrug – og deraf følgende CO2-udslip – byggesektoren stadig tegner sig for. Driften er en kæmpe post på regnskabet, og der kan KNX gøre en forskel,« siger han.

Energioptimering og -effektivisering er derfor en vigtig del af vejen til en mere bæredygtig drift af disse mange millioner kvadratmeter bygninger alene i Danmark, mener John Hegelund. I den forbindelse peger han på de mange krav, der er på vej fra EU, og som har stor betydning for omstillingen.

»I KNX National Group Denmark kan vi kun støtte op om arbejdet med at gøre målsætningerne så ambitiøse som muligt. EU’s klimamodeller er helt centrale for, hvordan lovgivning skrues sammen, og jo stejlere krav, der kommer den vej fra, jo mere vil en teknologi som KNX blive relevant – til glæde for alle parter,« siger han.

På de interne linjer noterer John Hegelund sig med glæde, at der er blevet uddannet flere tutorer på de danske erhvervsskoler – han er selv en af dem – og at bestyrelsens strategiske fokus på at sikre rammerne for, at erhvervsskolerne har kunnet styrke det faglige niveau yderligere i forbindelse med undervisning i KNX på elektrikeruddannelsen, har haft effekt.

»Det er en vigtig pointe, fordi når det kommer til rådgivning af konsulenter og el-installatører må vi erkende, at KNX’s stærke muligheder for at optimere også stiller krav til kompetencer og kendskab til teknologien. Så vi skal også række ud og hjælpe installatørerne omkring mandskab og opgaver,« siger John Hegelund.

KNX National Group Denmark er derfor på vej med et rådgiverkoncept, hvor installatørerne kan blive klædt bedre på til fremtidens opgaver. Det samme gælder eksempelvis rådgivere i de rådgivende ingeniørfirmaer, der også har brug for jævnligt at blive opdateret på den nyeste udvikling.