Danmark har tabt den grønne klima-førertrøje

Den danske klimaindsats er dumpet for tredje år i træk, og det er nu tid til at trække i klima-arbejdstøjet. Sådan lød kritikken fra formand for KNX National Group Denmark, David Toftlund, ved årets generalforsamling.  

Det var med spænding, at David Toftlund, formand for brancheorganisationen KNX National Group Denmark, åbnede den seneste rapport fra Klimarådet. Men efter at have læst den, var det med tristhed, at han lukkede den igen.

»Det er tredje år i træk, at vores danske klimaindsats dumper. Hvis man dumper tre gange på en videregående uddannelse, skal man nok læse noget andet. Men den luksus har vi ikke, når det gælder klimaet,« siger David Toftlund.

Han har i et stykke tid været bevidst om, at det ambitiøse danske mål om at reducere vores udledning af drivhusgasser frem mod 2030 med 70 procent, har en betydelig risiko for at mislykkedes.

»Men det overraskede mig at læse, at det nu ser ud til, at Danmark stadig mangler en robust plan for at nå EU’s mål på 50 procents reduktion. Så på trods af vores vindmøller, vores klimalove og vores label som grønt foregangsland, er det måske på tide, at vi afleverer den imaginære grønne klima-førertrøje og i stedet ser at komme i klima-arbejdstøjet,« siger David Toftlund.

KNX er en del af svaret på den grønne omstilling

En af de måder, danskerne kan komme i arbejdstøjet på, er ved at reducere energiforbruget. Det er stadig den mest effektive måde at sænke CO2-udledningen på. Da bygninger står for cirka 40 procent af energiforbruget, ligger der et kæmpe optimeringspotentiale i at få installeret intelligent bygningsstyring, der kan styre, overvåge og kontrollere forbruget af blandt andet varme, ventilation og belysning. Her kan KNX-teknologien spille en væsentlig rolle i at få nedsat energiforbruget og dermed CO2-udledningen.

KNX National Group Denmark har dykket ned i de verdensmål, som FN har identificeret som rettesnor for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Brancheorganisationen har udvalgt tre verdensmål, som er blevet konkretiseret og italesat i forhold til det arbejde, der udføres i KNX-regi. De er:

 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 13: Klimaindsats

»Der er flere gode grunde til, at vi har taget netop de verdensmål til os. Men først og fremmest handler det om, at vi med en tilgængelig teknologi som KNX på mange måder føler os forpligtiget til at yde vores bidrag til en mere bæredygtig udvikling,« siger David Toftlund.

De tre mål ligger tættest på den indsats, KNX National Group Denmark selv står for, og på det arbejde som brancheorganisationens mange medlemsvirksomheder udfører i det daglige.

»Fordi vi som brancheforening har en bred kontaktflade i den danske el-industri, kan vi derfor medvirke til at styrke den grønne omstilling inden for vores felt,« siger David Toftlund.

KNX kan medvirke til store energibesparelser   

Mange bygninger i Danmark kan – og bør – opgradere installationerne til mere tidssvarende løsninger, og de, som allerede har intelligent bygningsstyring, skal hjælpes til en bedre udnyttelse af den mulige energioptimering. Det vil medføre enorme besparelser på energiforbruget, helt i tråd med det første udvalgte verdensmål, der handler om industri, innovation og infrastruktur.

»Uden at inddrage moderne teknologi i både opførsel og drift af bygninger, kommer vi ikke i mål, hverken med de danske eller de globale CO2-reduktionsmål. Her er KNX en af nøglerne til begge dele,« fastslår David Toftlund.

Det andet udvalgte verdensmål handler om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund. Den bæredygtige by er afhængig af smart styring af energiforbrug i bygninger, og her er KNX redskabet, der kan samle monitorering, data og styring af alle enheder.

»På den måde kan KNX være med til at sikre, at den nødvendige udbygning af klodens megabyer kan ske på en smartere og mere energiansvarlig måde,« siger David Toftlund.

’Klimaindsats’, som er det tredje udvalgte verdensmål, er en naturlig forlængelse heraf, hvor den bæredygtige by er afhængig af smart styring af energiforbrug i industri, infrastruktur og bygninger. Her er KNX redskabet, der samler monitorering, data og enhedsstyring, som vil sikre et mindre CO2-udslip.

»Så KNX-standarden rummer nogle unikke og nærmest uendelige muligheder for at sænke bygningernes energiforbrug – og dermed CO2-udledningen – og holde det på et minimum ved at styre driften af eksempelvis opvarmning, aircondition, solafskærmning, ventilation og lys fra en fælles brugerflade,« fastslår David Toftlund.

Om KNX National Group Denmark

KNX National Group Denmark er et fagligt fællesskab for KNX-professionelle i Danmark – alt fra producenter og distributører til rådgivere og leverandører. Vores medlemmer dækker hele værdikæden inden for intelligent bygningsautomation og tæller både små lokale virksomheder og store, internationale korcerner samt uddannelsesinstitutioner.Fælles for vores medlemmer er overbevisningen om, at KNX-teknologien baner vejen for fremtidens intelligente og bæredygtige bygningsdrift. Sammen arbejder vi for at udbrede kendskabet til KNX i Danmark. Derfor organiserer og koordinerer KNX National Group Denmark nationale arrangementer, udstillinger og seminarer.KNX National Group Denmark er en del af KNX Association, den globale organisation for KNX-standarden, der har nationale netværk i over 40 lande og mere end 75.000 partnere i 164 lande på verdensplan.

KNX – en del af den bæredygtige udvikling

I KNX National Group Denmark har vi taget tre af FN’s 17 Verdensmål til os og det er der flere gode grunde til. Først og fremmest handler det om, at vi med en teknologi som KNX til rådighed på mange måder føler os forpligtiget til at bidrage på den globale agenda.

Med vedtagelsen af FN’s 17 Verdensmål i 2014 og Parisaftalen året efter har verden opstillet en stribe voldsomt ambitiøse mål, som alle dele af det globale samfund skal bidrage til, hvis vi skal kunne opfylde dem i tide.

Det gælder stater, nationer, virksomheder og privatpersoner, og det gælder internationale organisationer, eksempelvis som KNX. I den nationale gruppe i Danmark har vi derfor taget tre af målene til os, som er de tre mål, der ligger tættest på den indsats, vi selv står for i gruppen, og på det arbejde som vores mange medlemsvirksomheder udfører i det daglige.

»Som brancheforening har vi en bred kontaktflade i den danske el-industri, og derfor vil jeg sige, at vi faktisk føler en vis forpligtigelse til at bidrage til en mere bæredygtig global udvikling inden for vores felt,« siger David Toftlund, der er formand i KNX National Group Denmark.

KNX-standarden rummer således nogle unikke og nærmest uendelige muligheder for at sænke energiforbruget – og dermed CO2-udledningen – fra bygninger og holde det på et minimum ved at styre driften af eksempelvis opvarmning, aircondition, lys og persienner fra en fælles brugerflade.

Dermed kan disse systemer tilpasses de ydre klimaforhold, og på den måde kan vi undgå spild af energi til eksempelvis køling ved at sørge for ordentlig afskærmning. Og med tanke på, at omkring 40 procent af klodens CO2-udslip kommer fra opførsel og drift af bygninger, så er det helt nødvendigt at optimere.

KNX National Group Denmark er – som de fleste nok ved – en del af den internationale KNX Association, der dels tæller nationale netværk i over 40 andre lande, og derudover partnerskabsaftaler med mere end 75.000 partnere i mere end 164 nationer på verdensplan.

Dermed har vi adgang til et fantastisk community af organisationer, virksomheder og andre kolleger, der giver os mulighed for at udbrede vores viden og tilgang på en global skala. Verdensmålene er blevet en integreret del af vores arbejde i KNX Danmark, og vi vil hellere end gerne inspirere andre til at gå samme vej.

Effektiv og intelligent

Mand som melder sig ind- KNX Danmark

Bygninger, der er energieffektivt planlagt og drevet, er ikke længere unikke. Selv beskrivelsen ”en intelligent bygning” begynder at miste sin eksotiske klang. Begge tendenser er i øjeblikket ved at revolutionere den stadig mere ambitiøse arkitektur og dermed udstikke kursen i den verdensomspændende kamp mod klimaforandringerne.

Under opførelsen af en bygning såvel som til driften af den anvendes der store mængder energi, og derfor er målrettet brug på dette område særdeles nødvendigt og effektivt. Det betyder ikke nødvendigvis, at det endelige mål skal være et ”nulenergihus” – alene et intelligent netværk mellem alle enheder i et komplet decentraliseret system medfører store besparelser.

 

Ubegrænsede muligheder

Netværket med alle elektriske funktioner samlet i et enkelt installationsbussystem giver mulighed for optimal koordineret styring. Driften af eksempelvis opvarmning, aircondition, lys og persienner kan tilpasses de ydre klimaforhold og styres fra en fælles brugerflade. Energiforbruget holdes dermed på et minimum.

Da alt elektrisk drevet udstyr og installationer fleksibelt kan kombineres med hinanden og styres af sensorer forskellige steder i bygningen, betjeningspaneler eller via offentlige netværk (telefon, internet), åbner dette næsten ubegrænsede muligheder inden for design og komfort.

Her bliver der brug for designerens kreativitet for at bringe målet om at skabe udtryksfuld og spændende arkitektur, der både er miljøvenlig og rentabel, tættere på. Én ting står klart: Vi styrer klimaforandringerne!

Energibesparelser med KNX

 • Op til 40 procent med solafskærmning
 • Op til 50 procent med individuel rumstyring
 • Op til 60 procent med belysningskontrol
 • Op til 60 procent med ventilationskontrol

Bæredygtigt design med KNX

Der er nærmest ubegrænsede muligheder for design inden for belysning, højere energieffektivitet og reducerede livscyklusomkostninger på baggrund af den verdensomspændende KNX-standard til styring af hjemmet og bygningen.

Uanset om det er i Terminal 5 i Heathrow lufthavn (se case) eller et ambitiøst hus ved Zürichsøen, gør en ensartet standard for styring af forskellige enheder i en bygning implementeringen af innovative og komplekse arkitektoniske ideer meget enklere. Fejlfri og tværfunktionel netværksdrift samt økonomisk optimeret anvendelse af energi er vigtige kriterier for disse bygningers omkostningseffektivitet.

Interessen for KNX har aldrig været større

David Toftlund, formand for KNX National Group Denmark David Toftlund, formand for KNX National Group Denmark

Interessen for KNX har aldrig været større

I forbindelse med årets generalforsamling ser formand for KNX National Group Denmark, David Toftlund, tilbage på et år, hvor corona stadig satte sit præg på tingene, men som samtidig bød på vækst og flere nye medlemmer, der fremadrettet er klar til at styrke og udbrede KNX som et centralt bidrag til den grønne omstilling.

Endnu et år er gået, hvor coronapandemien på mange måder fik lov til at diktere hverdagen og arbejdslivet med de begrænsninger og benspænd, vi efterhånden alle sammen har vænnet os til, men som heldigvis også er ved at være fortid, i hvert fald i dansk regi.

For KNX National Group Denmark betød coronaen, at gruppen måtte gå igennem 2021 stort set uden at kunne holde fysiske begivenheder for medlemmerne, som ellers har været meget værdsat tidligere. Men selv uden at kunne trykke hinanden i hånden, har netværket set fremgang over året.

Gennem de mange onlineevents, der har erstattet de traditionelle møder, har KNX National Group Denmark styrket sin onlinebaserede tilstedeværelse markant, og på den måde fået helt nye muligheder for at sprede budskabet om teknologien og skærpe gruppens fokus på udvikling.

»Vi har oplevet en flot tilstrømning af nye medlemmer i løbet af 2021. Wexøe A/S er kommet med som A-medlem, vi har fået fem nye C-medlemmer og ikke mindre end 40 nye D-medlemmer i løbet af det forgangne år,« siger formand David Toftlund i sin beretning.

»Tilgangen skyldes uden tvivl den opmærksomhed, vi har skabt som følge af vores online arrangementer og i det hele taget en større online tilstedeværelse. Med andre ord vækst både på trods og på grund af nogle meget usædvanlige ydre omstændigheder,« fortsætter han.

Medlemstilgangen understreger, at der er en interesse for KNX, der er større end nogensinde. Flere og flere aktører får øjnene op for såvel netværket som teknologien og den rolle, de kan og bør spille i forbindelse med den grønne omstilling.

Når vi taler reduktion af CO2, vil de fleste af os nok få billeder af vindmøller og solpaneler på nethinden, men kigger vi på IEA’s (International Energy Agency) bud på, hvor vores CO2-reduktion kan komme fra de næste 10 år, så mener de, at vedvarende energikilder kun kan dække 40 procent af den nødvendige reduktion, mens op mod 50 procent skal komme fra effektivisering og reduktion af vores energiforbrug.

Opførsel og drift af bygninger og boliger tegner sig som bekendt for omkring 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug, som tal fra Energistyrelsen viser, og ikke mindst i den lange driftsfase kan intelligent styring af eksempelvis lys, ventilation og varme med KNX give et optimeret – og mindre – energiforbrug.

 

Behov for mange kompetencer

Intelligent styring og energirenovering er også et af de vigtigste redskaber i værktøjskassen hos regeringens Klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren, der med formand og administrerende direktør for Aarsleff, Jesper Kristian Jacobsen, i spidsen blandt andet anbefaler regeringen at stille krav om bygningsautomatik, som forhindrer energispild og udnytter energien, når den er grønnest.

Netop bygningsautomatik – eksempelvis med KNX – er et af de områder, der vil blive stor efterspørgsel på i fremtiden. Det er en af konklusionerne i en rapport, hvor brancheforeningen TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund har bedt EA Energianalyse tage temperaturen på fremtidens krav til de danske elektrikere.

»Når det gælder bygningsautomation, ser vi et behov for, at elektrikerne får taget noget efteruddannelse og kvalificerer sig til at lave bygningsautomatik, for der kommer rigtig mange opgaver relateret til den grønne omstilling på det område,« som teknisk konsulent i Dansk El-Forbund, og bestyrelsesmedlem i KNX Danmark, Martin Mortensen, pointerer.

I det hele taget ser KNX National Group Denmark det som en udtalt nødvendighed at få styrke kendskabet til og kompetencerne omkring brugen af KNX i Danmark. Det kan eksempelvis ske gennem uddannelsespakker, der kan klæde underviserne på de danske erhvervsskoler bedre på, såvel som gennem den type efteruddannelse, Martin Mortensen også efterlyser.

Nødvendigheden af at effektivisere og mindske det danske energiforbrug gennem eksempelvis renovering og smart styring, bliver understreget af en rapport fra Klimarådet, der vurderer, at der i fremtiden bliver mangel på både bæredygtig biomasse og grøn energi.

En af vejene til at imødekomme den udfordring handler om at sænke efterspørgslen på energi, mener tidligere økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, der i dag er formand for interesseorganisationen SYNERGI, som arbejder for, at Danmark reducerer sit energispild i både industrien, de offentlige og almene bygninger og private husholdninger.

»Datacentre, Power-to-X og meget andet kommer til at kræve en stigende og gigantisk mængde energi, både på kort og lang sigt. Jeg har svært ved at se en realistisk vej til en klimavenlig energiforsyning uden et markant klogere forbrug med langt mindre spild,« siger han blandt andet.

 

Mere internationalt samarbejde

På den baggrund er det yderst interessant, at TEKNIQ Arbejdsgiverne, der organiserer vvs-, elektriker- og industrivirksomheder, har indgået en aftale med IT-platformen Valified, som skal hjælpe blandt andet elektrikerne med at lave bæredygtighedsrapporter.

»Med de her rapporter skal fagfolkene dække blandt andet deres klimarelaterede udfordringer som CO2-udledning og ressourceforbrug, og det bør de tage alvorligt, også for forretningen. TEKNIQ og Valified siger jo, at der lige nu er et vindue på et års tid, 12-15 måneder, hvor en god bæredygtighedsrapport er en konkurrencefordel, og med KNX som værktøj kan man som virksomhed forbedre sig på en masse af de her områder,« siger David Toftlund.

Det er i øvrigt ikke kun virksomheder, der i stigende grad arbejder med at mindske deres energimæssige fodaftryk og gøre deres styring mere intelligent. Også flere og flere private engagerer sig nu i at gøre deres boliger til smart homes med alle de fordele, det medfører for både dagligdagen og elregningen.

Her er KNX en værdifuld løsning, som vinder indpas mange steder. Sammen med et væld af andre udstillere præsenterer gruppens medlemmer deres produkter på EL- og TEKNIK-messen, der efter to års fravær på grund af coronapandemien er tilbage i Odense Congress Center fra 3. – 5. maj.

2022 kommer også til at markere et år, hvor den danske gruppe forventer at se endnu mere internationalt samarbejde, både på tværs af de nationale KNX-grupper og med de mange samarbejdspartnere.

Med KNX Energy Management har den globale association valgt en proaktiv tilgang med et mål om at levere optimeret energiforbrug skræddersyet til modtagerens behov på et hvilket som helst tidspunkt. Det er også sådan, vi finder ud af, hvordan vi skal håndtere energien i vores bygninger, lige fra generering til forbrug og lagring.

 

Klogt forbrug

Brugen af KNX handler i høj grad også om at agere med omtanke i sin energihåndtering. I den forbindelse peger David Toftlund igen på den tidligere økonomi- og erhvervsminister:

»Der bliver brugt mange ord omkring grøn omstilling, bæredygtig energipolitik, energieffektivisering, sustainability og så videre. Men den vending, som for mig er mest sigende, hørte jeg i en kommentar fra Bendt Bendtsen, som kaldte det ”klogt forbrug”, og for mig er det faktisk ret rammende.«

David Toftlund sammenfatter SYNERGI-formandens budskab i fire punkter:

 • Vi skal tænke os om, når vi forbruger og på en klog måde reducere vores forbrug
 • Det reducerede forbrug skal vi tilvejebringe på en klog måde, som skåner miljøet
 • Vi skal måle det reducerede forbrug på en klog måde, så vi kan finde på metoder til at reducere det endnu mere
 • Og vi skal hele tiden evaluere vores kloge indsats for at sikre, at det stadig er den klogeste.

»Herhjemme er KNX National Group Denmark klar til at fortsætte arbejdet for at udbrede KNX-teknologien som vejen til fremtidens intelligente og bæredygtige bygningsdrift. På den måde er vi ikke alene en del af fremtiden, vi former den,« slutter David Toftlund.

Se eller gense vores webinar om ETS6

ETS6 - KNX National Group Denmark

Se eller gense vores webinar om ETS6

Som et led af ETS6Days 2021 præsenterede vi ETS6 – den nyeste version af KNX-værktøjet, der integrerer over 8.000 kompatible produkter fra mere end 500 producenter og tager den globale, åbne standard for integreret bygningskontrol til nye højder.

 

Nåede du ikke at deltage?

Som medlem af KNX National Group Denmark kan du gratis se webinaret. Det eneste du skal gøre er at skrive til os på knx@jjkommunikation.dk med dit medlemsnummer, og så sender vi dig et link til webinaret.

Hvis du endnu ikke er medlem og gerne vil se webinaret, så kan du blive medlem i dag.

Du kan enten vælge et medlemskab, hvor du får direkte indflydelse på foreningens aktiviteter, eller vælge et gratis medlemskab og holde dig opdateret på den nyeste viden inden for KNX.

Tilmeld dig her.

Ved indmeldelse sender vi dig et link til webinaret.

 

ETS6 – hvad er nyt?

Browserlignende interface med en let og fleksibel vindueshåndtering. Flere vinduer gør det nemt at kontrollere og sammenligne data inden for et projekt eller mellem flere projekter.

Cloudlicenser som et alternativ til dongler.

Forbedret projektarkiv med udvidede samarbejdsfunktioner, der gør det muligt for flere personer at arbejde på det samme projekt.

ETS6 Security bygger på og forbedrer de funktioner, som ETS5 Professional tilbyder til håndtering af KNX Data Secure og KNX IP Secure-enheder.

KNX IoT System forbinder KNX med enheder uden for KNX-verdenen.

Smart Buildings er ramt af cyberangreb

Secure software

Nedenstående besked er videreformidlet fra KNX Association:

I den seneste tid er en del Smart Building installationer – heriblandt installationer baseret på KNX – i stigende grad blevet ramt af cyberangreb. Det skyldes ofte, at installationerne er direkte tilgængelige fra internettet uden beskyttelse for eksempel via VPN-forbindelser. KNX Association beskrev for nogle år siden denne problemstilling med denne KNX Secure tjekliste.

Efter større investeringer fra både KNX-medlemmer og fra KNX Association blev der i år og sidste år introduceret en række KNX-certificerede produkter. Produkterne blev underlagt en KNX-certificeringsproces, hvor deres overensstemmelse med implementerede AES128-godkendelses- og krypteringsmekanismer bliver sat på prøve. Sammen med ETS giver dette installatøren/udvikleren mulighed for nu at vurdere, i hvilke tilfælde brugen af ​​KNX Secure-produkterne giver merværdi til KNX-installationen.

Hvordan udføres denne evaluering? KNX har tidligere designet en guide (guiden er på engelsk) og en tjekliste (checklisten er på engelsk). De skal sikre en højere sikkerhed i forbindelse med KNX-installationer.

Tjeklisten er designet til at sikre, at uvelkomne ikke forsøger at udnytte mulige huller i installationernes sikkerhed.

Tilfældet for flere installationer er desværre, at smuthullerne er relativt lette at finde:

 • Hvis en installation er tilsluttet internettet, er brugen af ​​en VPN-tunnel for at få adgang en absolut nødvendighed. Når du brugere KNX Secure Tunneling interface, skal du sørge for at anvende stærke adgangskoder, som ETS anbefaler, og ikke erstatte dem af almindelige, svage adgangskoder.
 • Vær særlig opmærksom på installationer i offentlige rum – det vil sige i områder, hvor personen har fri adgang uden overvågning. Selv et kablet KNX-system kan være sårbart over for angreb.
 • Installationer, der bruger trådløs kommunikation, er i størst fare for angreb, da kommunikationen mellem enheder er helt ude i det fri – sammenlignet med enheder som kommunikerer via kabler. Derfor anbefaler vi kraftigt, at man vælger KNX Secure i disse situationer.
 • Hvis du har et KNX IP-backbone eller andre IP-netværk, bør du bruge en VLAN-adskillelse og kun tillade kommunikation mellem KNX IP-netværket og andre netværk via en passende firewall.

Som beskrevet i KNX-tjeklisten kan mange af ovenstående farer undgås med meget enkle foranstaltninger og naturligvis ved at bruge KNX-certificerede produkter. KNX tilbyder mange muligheder for at gøre bygninger smarte, at det ville være en skam at lade dette blive spoleret af sikkerhedsangreb, som kunne have været undgået.

KNX giver alle de nødvendige puslespilsbrikker – man skal bare sørge for at lægge dem på den helt rigtige måde.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os.

KNX skal sikre fremtidens bæredygtige bygningsdrift

Foto: Søren Nielsen

KNX-teknologien er en del af løsningen til at effektivisere og optimere energiforbruget i bygninger, som tegner sig for 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug.

Skal byggeriet og Danmark i mål med den grønne omstilling, er KNX-teknologien en del af løsningen. KNX kan sikre et mere effektivt energiforbrug, når bygningernes installationer kobles sammen og optimeres i styringen.

»Dermed kan KNX yde et vigtigt bidrag til de overordnede energi- og klimamål,« sagde David Toftlund, formand for KNX National Group Danmark i sin beretning på brancheforeningens generalforsamling, der blev afviklet digitalt.

David Toftlund understregede, at skal Danmarks klimamål om en 70 procents reduktion af CO2-udledningen nås frem mod 2030, skal alle kendte og i dag ukendte teknologier tages i brug, og her er KNX en naturlig aktør.

»De stadig stigende krav til nye bygningers energirammer kræver intelligente løsninger som KNX, der gør det muligt at overvåge og styre energiforbruget. KNX sikrer på den måde den mest optimale energiudnyttelse, og med KNX bruges kun energi, når det er nødvendigt,« sagde David Toftlund.

Stort potentiale i bygninger

Bygninger og boliger udgør ca. 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug, så det er magtpålæggende at denne sektor bidrager endnu mere til den grønne omstilling, end den allerede gør.

I ma

rts indgik regeringen sammen med en meget bred vifte af de øvrige partier i folketinget en aftale for en ”National strategi for bæredygtigt byggeri«. Aftalen betyder, at der allerede fra 2023 indføres et CO2-krav til nybyggeri.

Strategien skal understøtte en langsigtet og såkaldt helhedsorienteret bæredygtig omstilling af bygge- og anlægssektoren, der indebærer en begrænsning af byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug. Aftalen indeholder initiativer der er målrettet klimavenligt byggeri og anlæg, holdbare bygninger af høj kvalitet, helhedsvurdering ved renoveringer for at mindske nedrivning af bygninger af høj byggeteknisk kvalitet, ressource-effektivt byggeri, energi-effektive og sunde bygninger samt digitalt understøttet byggeri.

Strategien omsættes til praksis ved blandt andet at indfase krav i bygningsreglementet til bygningernes klimaaftryk blandt andet med indførelsen af en frivillig bæredygtighedsklasse.

»KNX vil også kunne integreres med et nationalt energisystem baseret udelukkende på vedvarende energi, som skal være med til at sikre den grønne omstilling i Danmark,« sagde David Toftlund.

 

David Toftlund

David Toftlund, formand for KNX National Group Denmark

Offentligt fokus fortsættes

Arbejdet med energi-effektiviseringen og ikke mindst at få den ind i den digitale tidsalder fortsætter i staten. Her har KNX i høj grad sin berettigelse.

Regeringen og partierne bag aftalen vil gå i dialog med kommunerne og regionerne om at opprioritere indsatsen med energi-renovering gennem blandt andet ESCO-projekter. Det vurderes at netop disse projekter vil tilskynde flere energi-renoveringer, ved at ESCO-leverandøren yder lån til energi-renovering og bliver tilbagebetalt igennem den energibesparelse, som stilles i udsigt af ESCO-leverandøren.

Partierne bag aftalen har samtidig noteret sig, at investeringer i energibesparelser i kommunale bygninger, der finansieres af en privat ESCO-partner, ikke er en kommunal anlægsudgift, og derfor ikke er omfattet af anlægsrammen.

Den brede politiske aftale er blevet positivt modtaget af en lang række af byggeriets parter – herunder Dansk Industri.

Dansk industri har om nogen selv været foregangsmand for en smartere bygningsdrift.

Da renoveringen af Industriens Hus på Rådhuspladsen stod færdigt i 2013, var det med sine cirka 3.500 KNX-komponenter fordelt på 40.000 kvadratmeter den hidtil største bygning med intelligent KNX-styring.

»I dag kan vi glæde os over en optimeret og velfungerende drift baseret på KNX på en række sygehuse, renoverede og nybyggede hoteller, i koncerndomiciler for globale medicinalfirmaer og i en række universitetsbygninger. Selv på et historisk fæstningsværk som Middelgrundsfortet med en dobbeltfredning af bygninger har et af vores medlemmer renoveret med KNX-teknologi til styring af alt fra lys, ventilation og generator til varme og klima. Resultatet er, at alle installationer på øen reelt kan styres optimalt fra én computer,« sagde David Toftlund.

Private hjem skal være smartere

Internationalt set har KNX-organisationen fokus på at markedsføre teknologien i forhold til private hjem. Målsætningen er, at KNX globalt set i 2025 skal være den foretrukne teknologi til drift af fremtidens ”smart-home”.

COVID-19 har tvunget mange virksomheder og offentlige institutioner til at tænke nyt og anderledes. Hjemmearbejdspladser er kommet for at blive, og det vil i mange virksomheder ændre forudsætningerne for fremtidens bygningsdrift.

»I Facility Managements-regi forventes det, at virksomheder vil reducere deres kvadratmeter med 10-30 procent, fordi medarbejderne i fremtiden ikke møder fysisk op på arbejdspladsen hver dag. Det stiller andre krav til optimering af bygningens drift, og i det lys har KNX-teknologien i høj grad sin berettigelse, fordi ressourcer og forbrug i endnu højere grad kan optimeres efter behov på en smart og enkelt måde,« sagde David Toftlund.

Driften skal med i beregningen

En tilbagevendende problematik set fra et KNX-synspunkt er udfordringer med adskilte anlægs- og driftsbudgetter. Med andre ord: I hvor høj grad tænker man optimal bygningsdrift ind fra starten af et nyt byggeri? Det er her de allerstørste gevinster kan hentes – når man har driften med i sit valg af løsninger lige fra begyndelsen.

»Her ligger fortsat en stor opgave for alle KNX-aktører: At fortælle kunderne – rådgiverne og bygherrerne – om fordelene ved intelligent bygningsdrift, som understøtter deres bidrag til en bæredygtig fremtid. Den langsigtet businesscase skal synliggøres, og der skal kigges længere end perioden fra byggestart til idriftsættelse. Businesscasen skal også inkludere perioden efter idriftsættelse. Derfor skal KNX være en del af den accelererende klimadagsorden og fokus på bæredygtigt byggeri. Det kommer ikke af sig selv, det kræver hårdt arbejde og daglig dialog med byggeriets aktører,« sagde David Toftlund.

KNX IP Secure sætter nye internationale standarder

KNX IP Secure sætter nye internationale standarder

KNX IP Secure sætter nye internationale standarder

Verdens førende standard inden for smart home og bygningsautomation, KNX, har nået en ny milepæl. KNX IP Secure er blevet anerkendt som international sikkerhedsstandard – EN ISO 22510.

KNX IP Secure er verdens første leverandør- og applikationsuafhængige sikkerhedsløsning for intelligente bygninger. Teknologien er nu blevet anerkendt som international standard – EN ISO 22510.

Den nye ISO-standard blev publiceret i slutningen af november sidste år og er designet til at kryptere al datakommunikation mellem KNXnet og IP. Databeskyttelse er på alles læber i disse år, og vi kommer ikke udenom, at der er risici forbundet med installation af smart home- og bygningsautomationssystemer, der er udsat for cybertrusler. Resultatet er konstant stigende sikkerhedskrav. Den seneste ISO-standardisering statuerer KNX’s rolle som international markedsleder inden for smart home og bygningsautomation.

KNX Secure blev allerede lanceret i 2015. Teknologien er bygget på internationale sikkerhedsalgoritmer, ISO 18033-3, og anvender anerkendt kryptering, AES 128 CCM. KNX Secure består i grove træk af to mekanismer: KNX IP Secure og KNX Data Secure. KNX IP Secure beskytter datakommunikationen mellem IP og KNX-installationerne ved at udvide IP-protokollen, således alle data er fuldstændigt krypteret. Samtidig beskytter KNX Data Secure brugerdata, der udveksles mellem de forskellige terminaler, mod uautoriseret adgang og manipulation ved hjælp af kryptering og autentifikation. De to mekanismer kan kombineres for maksimal sikkerhed.

Sikkerhed har altid haft høj prioritet hos KNX, der i mere end et årti har været front runner inden for global og regional standardisering for bygningsautomation. Det er altafgørende, at løsningerne anses som troværdige og sikre af leverandører, installatører og brugere.

»Som resultat af den igangværende udvikling inden for intelligente netværk og infrastrukturer – herunder populære området såsom sektorkobling, intelligente gitter med mere – er der et konstant voksende antal anvendelsesmuligheder for KNX-projekter, der er afhængige af meget følsomme data, og som derfor kræver særligt høje sikkerhedsniveauer. Det er her KNX Secure kommer ind i billedet. Vi udvider vores allerede meget sikre standard med yderligere sikkerhedsmekanismer, der imødekommer de højeste it-sikkerhedsstandarder,« fortæller Franz Kammel, President hos KNX Association.

KNX i stor global vækst

KNX i stor global vækst

Det globale marked for Smart Home og Light Commercial-markedet står over for en samlet global vækst på 20 procent ifølge en helt ny international undersøgelse fra BSRIA Ltd. KNX er i fortsat vækst på flere markeder. Den samlede værdi af det globale Smart Home-marked forventes at blive 15,8 milliarder USD i 2017. Det amerikanske marked er fortsat det største marked med 29 procent af den samlede markedsværdi. Tallene viser, at den største individuelle sektor er luksusvillaer, der tegner sig for 25 procent af markedsværdien. Anden og tredje største segmenter er kontorer og hoteller, som udgør i alt 23 pct. af markedet. Undersøgelsen fra BSRIA peger frem mod et globalt Smart Home-marked i 2021 på 29,8 mia. USD. Med hensyn til kommunikationsprotokoller er det nordamerikanske marked stadig domineret af proprietære protokoller, mens KNX vinder stadig større udbredelse i Europa og Kina. I Tyskland er markedet domineret af KNX med en andel på 56 procent, mens KNX har en andel på 27 procent af Home Smart-markedet i Storbritannien. Den største vækst for Smart Home-løsninger forventes netop i Storbritannien med 29 procent det kommende år. På samme måde er KNX fortsat den mest populære af de ikke-proprietære protokoller i Frankrig med 32 procent af markedet. EDF – en førende leverandør i Frankrig – har nu besluttet at tilbyde muligheden for at transportere måledata via en KNX-grænseflade i sine Linky-smart metre. Som konsekvens må anvendelsen af KNX forventes at stige yderligere i Frankrig. Proprietære protokoller har 15 pct. af markedet i Holland, mens KNX har en markedsandel på 34 procent og dermed ligner en standard for Smart Home-systemer og bygningsautomation i Holland. Kablede systemer dominerer markedet i Kina. Af det samlede Smart Home-marked er næsten 38 procent proprietære protokoller, mens 42 pct. er KNX-systemer. »Vi er naturligvis meget glade for, at KNX har så stor udbredelse og stadig tager nye markedsandele globalt. Vi kan også i Danmark se en markant øget interesse for og brug af KNX-løsninger, og der kommer løbende nye produkter og leverandører på markedet. Det ser vi som et tegn på at den positive udvikling for KNX vil fortsætte lang tid endnu,« siger Martin Mortensen, KNX National Group Denmark. Kontaktoplysninger til Martin Mortensen: Mobil [+45] 4038 5809, e-mail: martin.mortensen@dk.abb.com

Downloads:

KNX Secure lanceret i Danmark

KNX Secure lanceret i Danmark

Med lanceringen af KNX Secure bliver KNX den måske mest sikre globale standard for bygningsinstallationer. KNX Secure er baseret på en af verdens stærkeste krypteringsteknologier.

Hacking af it-systemer er en daglig trussel, som både virksomheder og private må prøve at beskytte sig mod. Nu lanceres KNX Secure, som skal sikre KNX-installationer mod at blive hacket – med risiko for, at data kan blive manipuleret, eller der i værste fald kan ske en fjendtlig styring af KNX-installationer.

KNX Secure er baseret på en af verdens stærkeste krypteringsstandarder, ISO 18033-3, der anvender AES – Advanced Encryption Standard – som er en 128-bit kryptering. Denne kryptering anvendes også til internationale kreditkort.

»KNX er den førende standard til bygningsinstallationer i Europa, og derfor er det også naturligt, at KNX nu er først på markedet med en dedikeret sikkerhedsløsning, nemlig KNX Secure, som skal sikre KNX-installationer mod både cyberangreb fra internettet og mod angreb fra hackere, som har fået intern adgang til KNX-installationer. Med Secure bliver KNX nu et endnu stærkere bud på fremtidens standard for intelligente bygninger, da flere af de konkurrerende teknologier ikke tilbyder nær så udviklede sikkerhedsløsninger,« siger Martin Mortensen, formand, KNX National Group Denmark.

KNX National Group Denmark har netop præsenteret KNX Secure for danske installatører og rådgivere, og leverandørerne er ved at sende de første komponenter til KNX Secure ud på markedet.

Dobbelt sikkerhed KNX Secure er en dobbelt sikkerhedsplatform, som består af to valgfri løsninger: IP Secure og Data Secure. De to løsninger kan bruges sammen eller hver for sig: IP Secure spærrer for internetangreb på KNX-installationer ved at kryptere alt dataindhold i KNX-telegrammer samt afsender og modtager, mens Data Secure krypterer indholdet i KNX-telegrammerne og gør indholdet ulæseligt, hvis man ikke er i besiddelse af de nødvendige krypteringsnøgler. På den måde kan hackere hverken stjæle informationer eller overtage styringen af KNX-installationerne.

»Man må ikke undervurdere truslerne mod KNX-installationer. Som verden ser ud i dag, er cyberangreb desværre en reel trussel, og der er allerede eksempler på, at bygningsinstallationer er blevet angrebet. Med KNX Secure har vi fået en sikkerhedsplatform, som fuldstændig lever op til de skrappeste globale krav til it-sikkerhed, og vel at mærke uden at det går ud over hastighed eller funktionalitet i KNX-installationerne,« siger Martin Mortensen.